Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα διαλέξτε τον player της επιλογής σας